EPB of energie prestatie en binnenklimaat berekeningen zijn heden een "hot" item daar deze verslaggeving een verplichting is ten hoofde van de bouwheer.

Alvorens er met de uiteindelijke bouwwerken wordt gestart moet men in principe een startverklaring hebben afgeleverd, waarin als het ware wordt "bewezen" dat de woning aan alle eisen zal voldoen. Hiertoe wordt door de verslaggever een dossier opgemaakt met alle gegevens van uw woning (oppervlakken, volumes, eigenschappen materialen, verwarmingsinstallatie, warmwater aftappunten, hygïenische ventilatie...) vervat in een excel lijst.

Aan de hand van deze lijst zal dan in het EPB programma alles worden ingegeven, van waaruit dan een startverklaring kan worden "gegenereerd". Deze startverklaring moet dan worden overgemaakt aan de bevoegde instanties die deze op hun beurt controleren en eventuele boetes zullen innen. Daarom is het belangrijk deze startverklaring klaar te hebben voor aanvang van de werken zodat er nog tijdig kan worden ingegrepen en de soms hoge boetes kunnen vermeden worden.

Bij beëindiging van de bouwwerken zal dan de eindverklaring moeten ingediend worden. Dit wil zeggen dat men alle uiteindelijk gebruikte materialen, diktes van schildelen... zal aanpassen in het EPB programma en het uiteindelijke rapport moet overeenstemmen met de gestelde eisen.

Er wordt dan een energiecertificaat overhandigd waarop aangegeven wordt welke energieprestatiefactor de woning bezit. Bij eventuele verkoop van de woning zal dit certificaat voor een meerwaarde kunnen zorgen. Dit certificaat dient tevens verplicht aanwezig te zijn bij iedere verkoop.


   


DMD bvba

De Meyer Daniël

BE: 0475.493.604

GSM: 0478/48.95.37

dmd@dmd-veiligheid.be

 
Kapellensteenweg 316 b1 - 2920 Kalmthout

TEL: 03/666.06.96 - FAX: 03/666.22.15

 


INT advies

Roelands Alex

BE: 0875.335.621

GSM: 0478/55.99.03

alex.roelands@intadvies.be